การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกระดับชั้น สนใจติต่อสอบถามได้ที่ 0 5431 8619
สอบกลางภาคทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559
   
   
   
   
 
 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียน วิชชานารี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 มีรายการดังนี้
ภาพฉีกตัดปะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. ด.ช. ปพน รุ่งรักษ์
2. ด.ญ. ณัชชา นภาคณากร
3. ด.ญ. ธัญย์ชนก เกตุวงศ์

ปั้นดินน้ำมัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. ด.ญ. อภิชญา ยาทองไชย
2. ด.ญ. พัชรินทร์ เที่ยงสูงเนิน
3. ด.ช. พชรพล พูลสวัสดิ์
   
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
โรงเรียนศีลรวี
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
โรงเรียนสันติวิทยา
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี  
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา  
โรงเรียนอรุโณทัย  
   
 
 
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน และกิจกรรมวันไหว้ครู เริ่มด้วยพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการลงนามถวายพระพร จุดเทียนขอพรพระ เปิดกรวยและถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ และกิจกรรมวันไหว้ครู

ประชุมผู้ปกครอง ทุกระดับชั้นโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอใน วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือ จาก ท่านผู้ปกครอง ทุกท่านเป็นอย่างดีทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครองทุกท่าน เป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โรงเรียนอรุโณทัย ได้เป็นสนามแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการงานอาชีพ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ซึ่งมี โรงเรียนเอกชนในจังหวัดลำปางเข้าการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับจังหวัด และระดับภาคต่อไป ซึ่งโรงเรียนอรุโณทัย ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขัน ในหลายรายการ
โรงเรียนอรุโณทัย จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ และวัดบ้านจำทรายมูล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณี การให้ความสำคัญทางศาสนา โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา ร่วมถวายสังฆทาน และฟังเทศน์ เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
 
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2559
 
กิจกรรมเดือนกรกฎาคม
วันที่ กิจกรรม
15 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
25-29 สอบกลางภาคทุกระดับชั้น
29 กิจกรรมวันภาษาไทย แห่งชาติ
   
กิจกรรมเดือนสิงหาคม
วันที่ กิจกรรม
11 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
19 ซ้อมดับเพลิงระดับเนอสเซอรี่ -อนุบาล ครั้งที่ 2
23 ประกวดแข่งขันระบายสี ระดับอนุบาล
26 อบรมการขับขี่ปลอดภัย